TREE CONFERENCE RIGA 2023 

DIENAS PLĀNS

1. diena - 1. jūnijs

Laiks

Temats

Lektors/-i

09:00 – 09:30

Reģistrēšanās


09:30 – 9:45

Atklāšanas runa

John Parker (Izpilddirektors, Arboristu asociācija, Lielbritānija)

9:45 – 10:00

Ievads par koku kopšanas nozares aktualitātēm Latvijā

Laura Mazule (Latvija)

10:00– 10:45

Koku apsaimniekošana Apvienotajā Karalistē: Izaicinājumi un iespējas

John Parker (Izpilddirektors, Arboristu asociācija, Lielbritānija)

10:45 – 11:00

Kafijas pauze


11:00 – 11:30

Trijnieki kokiem: 3-30-300 noteikums zaļākai un veselīgākai pilsētai

Dr Cecil Konijnendijk (The Nature Based Solutions Institue; Nīderlande)

11:30 – 12:00

Koki mūža garumā

Jan Willem de Groot (Izpilddirektors, Terra Nostra, Nīderlande)

12:00 – 13:00

Pusdienas


13:00 –  13:20

Koku ziedputekšņu pētniecības nozīmīgums Latvijā

Aerobioloģiste Dr.geogr.Olga Sozinova (Latvija)

13:20 – 13:50

Uzlabotā koku biomehāniskā analīze, gadījumu izpēte un nākotnes potenciāls

Adbian (Ondřej Kolařík un Jaroslava Smerdova) (Čehija)

13:50 – 14:10

Jaunas perspektīvas stiprinājumu un kabeļu sistēmām

Benoit de Reviers (FR)

14:10 –  14:30

Kafijas pauze


14:30 – 15:15

Sakņu pētījumu rezultāti

Kristin Moldestad (Norvēģija)

15:15 – 15:30

Koku mehāniskā stabilitāte vēja ietekmē

Koku Institūts "Silava", pētnieks Dr. silv. Oskars Krišāns (Latvija)

15.30 – 16.30

Pirmās dienas noslēguma diskusijas

John Parker (Lielbritānija) un visi pirmās dienas lektori


2. diena -  2. jūnijs

Laiks

Temats

Lektors

09:00 – 09:15

Reģistrēšanās


09:15 – 09:20

Atklāšanas runa

Āris Jansons, LSFRI “Silava” vadošais pētnieks

09:20 – 10:00

Intensīvās mežsaimniecības nākotne: estētika un bioloģiskā daudzveidība pilsētvides mežos

Āris Jansons, LSFRI “Silava” vadošais pētnieks

10:00 – 10:40

Klimata pārmaiņas un ogleklis pilsētvides mežos

Valters Samariks, LSFRI “Silava” zinātniskais asistents

10:40 – 11:00

Kafijas pauze


11:00 – 11:40

Klimata izmaiņu ietekme uz dažādām koku sugām: stresa samazināšana izvēloties atbilstošu stādāmo materiālu

Diāna Jansone, LSFRI “Silava” zinātniskais asistents

11:40 – 12:20

Koka stresa noteikšana izmantojot attālināto sensoro metodi

Endijs Bāders, LSFRI “Silava” pētnieks

12:20 – 13:20

Pusdienas


13:20 – 14:00

Koku noturība pret vēja radītiem bojājumiem: statiskās vilkšanas testu rezultāti Latvijā

Oskars Krišāns, LSFRI “Silava” pētnieks

14:00 – 14:40

Sadzīvošana ar bebriem pilsētvidē

Kārlis Bičkovskis, LSFRI “Silava” zinātniskais asistents

14:40 – 15:00

Kafijas pauze


15:00 – 15:40

Ugunsbīstamība pilsētvides mežos

Āris Jansons, LSFRI “Silava” vadošais pētnieks

15:40 – 16:20

Studiju kurss “Pilsētvides mežsaimniecība” Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē

Roberts Čakšs, LSFRI “Silava” zinātniskais asistents

16:20 – 17:00

Otrās dienas noslēguma diskusijas

Āris Jansons, LSFRI “Silava” vadošais pētnieks un visi otrās dienas lektori